Årsmøte tirsdag 26. mars 2019

Skien BTK avholder sitt årsmøte tirsdag 26. mars kl 18 i Skien Fritidspark.

Agenda:

  1. Åpning, godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent og to desisorer
  3. Årsmelding fra styret
  4. Regnskap
  5. Handlingsplan
  6. Budsjett
  7. Innkomne forslag
  8. Valg (trygt å komme, trenger ikke være redd for å få et verv uten at du ønsker det).