Treninger avlyses inntil videre

Med bakgrunn i følgende stopper vi treningene i Skien BTK inntil videre. Vi kommer nærmere tilbake når vi starter opp igjen.

Pressemelding fra Skien kommune vedr. spredning av koronaviruset
«Derfor innføres nå begrensninger på situasjoner der folk er tett på hverandre og som ikke er strengt nødvendige for opprettholdelse av samfunnsfunksjoner. Kultur, fritidsaktiviter, visse private virksomheter som for eksempel treningsstudioer, underholdnings- og og andre fritidsarenaer der en er tett på andre mv. Alle som er ansvarlig for slike virksomheter, det være seg offentlig eller private henstilles til å gjøre nøye vurderinger og avlyse, redusere drift eller midlertidig stenge virksomheter som kan innebære risiko for spredning av smitte til vi får bedre oversikt over omfanget.»